Trang chủ Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Luật Việt Tín tổng hợp và chia sẻ các văn bản pháp luật, quy định của nhà nước

Nghị định của CP số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 08 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 67/2009/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 08 NĂM 2009 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG...

Nghị định của Quốc hội đẩy mạnh chính sách pháp luật về VSATTP

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI SỐ 34/2009/NQ-QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009 ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT...

Nghị định của CP quy định một số điều luật chất lượng sản phẩm,...

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 132/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN...

Nghị định của CP quy định, sửa đổi, bổ sung pháp lệnh xử lý...

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 128/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ...

Nghị định của CP quy định thi hành một số điều của pháp lệnh...

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 119/2008/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2008SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2005/NĐ-CPNGÀY 15...

Nghị định của CPCP quy định xử phạt hành vi găm hàng, tăng giá...

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 107/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2008 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI ĐẦU CƠ, GĂM HÀNG, TĂNG...

Nghị định của CP quy định Thanh tra và kiểm nghiệm VSATTP

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 79/2008/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2008   QUY ĐỊNH HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ, THANH TRA VÀ KIỂM...

Quyết định ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra VSATTP

BỘ Y TẾSố: 818/QĐ-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 05 tháng 3 năm...

Nghị định của CP quy định chức năng, quyền hạn cơ cấu tổ chức...

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 188/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA...

Nghị định của CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thanh...

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 161/2007/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2007 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 48 NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2005/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3...

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN MỚI